Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Zoals door de overheid bekend gemaakt, starten de lessen op school vanaf dinsdag 2 juni. Eindelijk kunnen we onze leerlingen weer ontvangen. Wij zijn blij dat deze mogelijkheid er is, maar aan de andere kant beseffen wij ook dat de situatie nog verre van normaal is en dat wij niet het reguliere programma volledig kunnen herstarten.

Het betekent in ieder geval onderwijs volgens de RIVM richtlijnen, dus met een onderlinge afstand van 1,5 meter.

De komende zes weken ziet het onderwijs er als volgt uit:

 • Alle lessen staan weer in het rooster (onderbouw dus niet meer tot uiterlijk het 6e lesuur!).
 • Alle leerjaren volgen het 40-minuten rooster voor alle lessen (pauze onderbouw na 2e en 5e uur, bovenbouw na 3e en 6e uur).
 • Leerlingen worden in drie groepen verdeeld (A, B en C). Slechts één groep is op school aanwezig tijdens een lesdag, de andere leerlingen volgen dezelfde lessen thuis online.
 • De groepsindeling is door de roostermaker gemaakt om te zorgen dat er niet alsnog grote groepen ontstaan. Zie bijlage voor de groepsindeling.
 • De eerste, tweede en derde klassen komen binnen via de ingang bij de Stenenhal. De vierde en vijfde klassen via de zij-ingang bij beeldende vorming (zie bijlage plattegrond).
 • De leerlingen blijven zoveel mogelijk in het lokaal, de docent wisselt van lokaal. Bij de bovenbouw zal door clustergroepen vaker van lokaal gewisseld moeten worden.
 • De bovenbouw wordt voornamelijk ingedeeld op de tweede verdieping en de onderbouw op de eerste verdieping.
 • Leerlingen gaan tijdens de les naar de wc i.p.v. tussen de lessen door. Dit om drukte in de toiletruimtes te voorkomen.
 • Tijdens de pauze kunnen leerlingen naar de aula of het schoolplein. Daar zal toezicht gehouden worden door surveillanten. Uiteraard ligt hier ook een stuk eigen verantwoordelijkheid van de leerling. De leerlingen mogen het schoolterrein gedurende de schooldag niet verlaten.
 • Kantine is gesloten. Er zijn wel frisdrankautomaten die na gebruik door de leerling gereinigd moeten worden.
 • Leerlingen uit de bovenbouw gaan bij tussenuren of lesuitval naar ruimte 100 of 200 om te werken. Ook hier zijn de werkplekken op 1,5 meter afstand ingericht. Lesuitval bij de onderbouw wordt zoveel mogelijk opgevangen.
 • Absenties worden genoteerd door de docent. Leerlingen die online de lessen volgen, loggen op tijd in en geven via de chat aan dat ze aanwezig zijn.
 • Op school zijn er duidelijke looproutes aangegeven en zullen er ook surveillanten aanwezig zijn om leerlingen hierop te wijzen. Er is éénrichtingsverkeer in de gangen en op de trappen. Een gedeelte wordt gebruikt om naar boven te lopen en het andere gedeelte om naar beneden te lopen.
 • Bij de start van de lesdag (het eerste lesuur) kunnen leerlingen vanaf 08.15 uur naar het lokaal.
 • Bij binnenkomst in het lokaal maken leerlingen hun handen en tafel schoon en bij vertrek doen zij dit weer. De benodigde spullen hiervoor zijn aanwezig in het lokaal.

Als bijlage vindt u het uitgebreide protocol voor de leerlingen. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat we een veilige omgeving voor zowel de leerlingen als het personeel creëren. Dit kan door eenieder aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en het naleven van de richtlijnen.

Tot slot attenderen wij u op het volgende. Leerlingen die behoren tot een risicogroep of leerlingen van wie gezinsleden behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.

We zien uit naar de herstart van de lessen op school!

Met vriendelijke groet,

directie Hoeksch Lyceum

Corona protocol leerlingen def 280520

Plattegrond