Smartphone in het verkeer?

Afgelopen week is jongerenorganisatie TeamAlert op onze school langs geweest om leerlingen bewust te maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer. Dit hebben zij gedaan door verschillende dilemma’s met betrekking tot smartphonegebruik in het verkeer aan de leerlingen voor te leggen.

Op het Hoeksch Lyceum vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zo veilig mogelijk voor zichzelf en anderen deel kunnen nemen aan het verkeer en middels dit project dragen wij daar een steentje aan bij.