Ook onze school schenkt aandacht aan MONO

Ook onze school ondersteunt de campagne MONO. Op het schoolplein, bij de fietsenstalling,  is een krijtafbeelding aangebracht:

 

Het doel van de MONO-campagne is om minder fietsers en automobilisten sociale media te laten gebruiken tijdens het rijden. Dit door te voorkomen dat berichten binnenkomen tijdens het sturen. De campagne richt zich ook op hun sociale omgeving – de mensen die deze bestuurders een bericht sturen. Vanuit de gedachte: als je weet dat iemand onderweg is, stuur dan geen berichten. De boodschap van de campagne is: rij zonder afleiding. Rij MONO, ga ongestoord onderweg.

 

De MONO-campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), in samenwerking met VVN, ANWB, Flitsmeister, Fietsersbond, Nederland-ICT, TeamAlert en de gezamenlijke provincies.

 

MONO staat letterlijk voor één of alleen. In de campagne staat het voor met één ding bezig zijn: als je rijdt, houd je je aandacht op één ding en dat is het verkeer. MONO is ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van appjes of social media posts. Zodat mensen hun ogen op de weg houden en niet op hun scherm.  Nederland gaat ongestoord onderweg. Rij MONO, fiets MONO.

Het idee is niet dat mensen hun telefoon helemaal niet mogen gebruiken in de auto of op de fiets – ermee navigeren kan gewoon of een kort handsfree telefoongesprek voeren. Het gaat erom dat automobilisten en fietsers zich niet laten verleiden om onderweg sociale media te gebruiken. De campagne geeft hiervoor praktische oplossingen.

Achtergrond

Het aantal verkeersdoden en ongelukken in het verkeer nam de afgelopen jaren toe. In 2017 daalde het totale aantal verkeersdoden iets, maar in dat jaar waren er voor het eerst meer dodelijk verongelukte fietsers dan automobilisten. Een van de oorzaken die hierbij een rol spelen, is afleiding. Met name de combinatie van sociale media en verkeer is een ‘nieuwe’ en gevaarlijke ontwikkeling. De overheid wil het gebruik van sociale media in het verkeer verminderen en tegengaan. De MONO-campagne is hier een onderdeel van.

Op wie richt de MONO-campagne zich?

De campagne richt zich op alle verkeersdeelnemers behalve voetgangers. Voetgangers besturen geen voertuig, verplaatsen zich langzaam en hebben een eigen plaats in het verkeer: op de stoep.

In de spotjes staan fietsers en automobilisten centraal omdat ze deel uitmaken van een massamediale campagne waarbij we een zo groot mogelijke groep willen aanspreken. De meeste mensen zijn fietser en/of automobilist. Niet iedereen is bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur.

Jongeren op de fiets zijn opgegroeid met de smartphone en zijn de automobilisten van straks. Daarom is het belangrijk hen nu vast deze norm mee te geven.

Smartphone in het verkeer

De boodschap is niet dat je géén smartphone gebruikt in het verkeer. Smartphones zijn namelijk ook heel goed voor verkeersveiligheid en doorstroming. Ze bieden navigatie, kiezen de snelste route en kunnen waarschuwen wanneer je te hard rijdt.

We vragen aan bestuurders om binnenkomende berichten (automatisch) te blokkeren als ze onderweg zijn. Aan verzenders vragen we om even te wachten met een bericht als ze weten dat de ontvanger aan het verkeer deelneemt.

Daar kun je mee thuiskomen

De campagne valt onder de koepel ‘Daar kun je mee thuiskomen’. Hiermee maakt de overheid verkeersveiligheidscampagnes herkenbaar als groter geheel. Voor deze campagne werkt het ministerie samen met een aantal partners, zoals gemeenten, provincies, de politie, Team Alert, providers en Veilig Verkeer Nederland (VVN).