Gezamenlijk aan het werk voor veiligheid in en om scholen

Gemeenten, scholen (Hoeksch Lyceum, CSG de Willem, Wellantcollege en Actief College) en politie zetten handtekening onder Convenant ‘Veilig in en om scholen voortgezet onderwijs Hoeksche Waard’. Namens de gemeenten tekenden burgemeester Luteijn en locoburgemeester Van de Werf.

 

Convenant Veiligheid (sept 2018)