Onze school Honderd Jaar jong (mededeling 3)

Oproep deelnemers stuurgroep.

Het verkennend en voorbereidend werk voor de viering van “Honderd Jaar” is al aardig op streek.

De resultaten worden in het draaiboek opgenomen, zodat uiteindelijk per item op een wat eenvoudige wijze keuzes gemaakt kunnen worden wat we precies willen gaan doen en hoe we elk onderdeeltje vorm kunnen geven en aan kunnen kleden.

Daarom zou het goed zijn om een STUURGROEP te vormen die na de zomer ( er is dan nog een jaar te gaan tot september 2018 ) het plan verder uitrolt. Er is juist dan alle gelegenheid om eigen inzichten en initiatieven in te passen. Bedoeling is dat het een viering wordt die nauw aansluit bij de ideeën van de doelgroep ( leerlingen, oud-leerlingen, personeel en oud-personeel) En daarom vragen we enthousiastelingen om in deze stuurgroep te gaan zitten . We hopen op oud- leerlingen, op personeelsleden van vroeger en nu, op huidige leerlingen en docenten, maar ook op afvaardiging van de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie.

Graag ontvangen we uw bereidheid tot deelname aan de stuurgroep voor 1 juni ( t.a.v.mevrouw J. Prooij, j.prooij@hoekschlyceum.nl) Gekeken zal worden of er kort daarna een info- avondje gehouden kan worden om het feest en de voorbereidingen nader uit te leggen.