Leerlingen in debat met PvdA-voorzitter Spekman

Woensdagmiddag 18 mei komt landelijke partijvoorzitter van de PvdA dhr. Spekman naar onze school om in debat te gaan met ca. 25 leerlingen uit havo 4 en vwo 4. De afdeling Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee van de PvdA heeft Spekman uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze regio. Onderdeel van dit bezoek is een debat met jongeren over de toekomst van de Hoeksche Waard in de meest brede zin. Het debat heeft een beetje de opzet van het programma College Tour. 

Het debat wordt gehouden in de aula van 15.15 tot 16.15 uur. De volgende drie onderwerpen zullen aan bod komen:
– politiek dichtbij,
– leefbaarheid van de Hoeksche Waard in relatie met herindeling,
– duurzame energie in relatie tot windmolens. 

Ieder onderwerp wordt kort ingeleid, hierna kunnen de leerlingen met groene en rode kaarten aangeven of ze voor of tegen de stelling zijn. De gespreksleider, oud-leerling Jelle Stelpstra, zal de leerlingen vragen naar de achtergrond van hun keuze en vervolgens in gesprek gaan met Hans Spekman over het betreffende onderwerp. Hierna kunnen de leerlingen ook vragen stellen aan Hans Spekman. Tot slot laten de leerlingen met behulp van de rode en groene kaarten zien of ze van mening zijn veranderd. 

De leerlingen hebben zich zelf voor dit debat op kunnen geven. Dhr. Gijben heeft de leerlingen een korte update gegeven van wat er op politiek gebied allemaal speelt op ons mooie eiland.  Spekman naar Lyceum AD 12-5-2016

We zien dit debat als een goede voorbereiding op het grote debat van maandagmiddag 13 juni. Dit debat, georganiseerd door de provincie, zal ook gaan over de toekomst van de Hoeksche Waard. Naast ca. 120 leerlingen zijn hiervoor ook de burgemeesters en wethouders van de Hoeksche Waard uitgenodigd.

dhr. J. de Vries
mevr. C. Beverwijk