Onze school is 100% rookvrij!

Samen met het Longfonds, het KWF en Apprentice Uitgevers zet ook het Hoeksch Lyceum zich in voor een 100% rookvrije school.

De helft van de rokers begint op het schoolplein. Kinderen gaan sneller roken als hun vrienden dat ook doen, zien roken doet roken. Hoe eerder een kind begint met roken, hoe waarschijnlijker het is dat hij of zij verslaafd raakt. En hoe moeilijker het is om later nog te stoppen.

Als school willen we met ons algehele rookverbod het goede voorbeeld geven. Sinds een aantal jaren mag nergens meer gerookt worden, niet binnen school, maar ook niet meer op het schoolplein!

Het verbod werkt inmiddels goed. Er is natuurlijk altijd nog wel iemand die een sigaret opsteekt, maar daar wordt door de conciërges meteen actie op ondernomen. Een gesprek met de teamleider volgt dan. Onderbouwleerlingen mogen het schoolterrein niet af, dus daar is het effect nog veel groter.
Uiteraard hebben we als school geen invloed op wat leerlingen thuis of op de sportclub doen. We kunnen ze ook niet verbieden dat ze op straat roken. Waar het ons echter om gaat, is dat wij als school laten zien dat roken er niet bij hoort.
Niet alleen wij als school, maar ook ouders zien de positieve kanten van het rookbeleid. Bijna alle ouders waarderen ons standpunt.

Om het 100% rookvrij nog eens goed onder de aandacht te brengen hebben we door de meewerkende organisaties een milieuvriendelijke  reverse graffiti op het schoolplein aan laten brengen. Fijn dat ook onze nieuwe brugklassers achter dit standpunt staan!