Magister

Op internet kun je via onze website inloggen in het programma Magister. Inloggegevens ontvang je van je mentor. Er kunnen gegevens worden geraadpleegd als cijferadministratie, het lesrooster, huiswerk en aanwezigheidsadministratie.

Aan het gebruik van Magister zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zo is het verplicht om je eigen inloggegevens te gebruiken, niet die van je
ouder(s)/verzorger(s). Ook is het verplicht bij de ingebruikname van Magister als eerste je mailadres in te vullen via ‘Mijn Instellingen’ (gebruik de knop bewerken en opslaan binnen ‘Mijn Instellingen’).

Magister-wachtwoord vergeten? Meta? 18 jaar of ouder? Gratis sms-service? Berichten via ELO?  Met vragen over deze onderwerpen verwijzen we je naar  dit document. Hierin staan ook alle procedures beschreven.

Mocht je meer vragen hebben over de technische werking van Magister dan kunt je deze via magister@rsghw.nl stellen.

Met ingang van mei 2012 is voor de leerlingen met een smartphone de magister-app META beschikbaar. Deze applicatie moet worden gezien als een aanvulling p het gewone gebruik van Magister, niet als een vervanger daarvan. META geeft toegang tot verschillende Magisteronderdelen. Het gebruik van de functionaliteit ‘Agenda’ is gratis. Voor het gebruik van de overige onderdelen (Aanwezigheid, Cijfers, Vandaag, Berichten en Huiswerk) moet per schooljaar € 1.59 worden betaald aan Schoolmaster.

Via Magister kun je ook gebruik maken van de gratis SMS-berichtenservice. Wanneer het eerste lesuur uitvalt, ontvang je dan een SMS-bericht van school.

Laatste wijziging op 23 september 2014