Econasium

Het Hoeksch Lyceum heeft al jaren een International Business College en is gecertificeerd VECON Business School voor de bovenbouw havo en vwo. Vanaf dit schooljaar is voor de bovenbouw vwo het Econasium programma toegevoegd.econasium

Het Econasium  is bedoeld voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. De leerlingen leren onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk, waarbij ze ondersteund worden door wetenschappers van Tilburg University. Daarnaast bezoeken Econasiumleerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het Econasium is een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie. De leerlingen  volgen het Econasiumprogramma naast het gewone programma in de  vierde, vijfde en zesde klas van het vwo. Dat betekent een extra uitdaging en extra uren inspanning.

De leerlingen maken op verschillende manieren kennis met interessante thema’s uit de economie en de bedrijfseconomie. Hoe zit het bijvoorbeeld met die kostenstijgingen in de gezondheidszorg? Wat gaat de Euro doen? Waarom gaan sommige bedrijven failliet en zijn andere juist erg succesvol? Ze leren onderzoek doen, samenwerken en presenteren. En ze maken al uitgebreid kennis met de universiteit door het volgen van colleges.

Naast de uitdaging die het programma biedt, zijn er nog een aantal voordelen voor Econasium leerlingen: het programma is samengesteld samen met een universiteit. Met dit programma vergroten ze de kansen om een universitaire studie succesvol af te ronden. Als leerlingen slagen ontvangen ze een extra diploma: “Certificate of Economic Proficiency”.  Dit diploma biedt verschillende voordelen en privileges voor alle economische opleidingen van Tilburg University en in de toekomst voor meerdere universiteiten.

Voor deelname aan het Econasium zijn voorwaarden opgesteld. De leerling moet op het laatste rapport tenminste een 7 voor wiskunde staan en Economie en/of Management & Organisatie (M&O) in het profiel hebben. Daarnaast schrijven de leerlingen een motivatiebrief voor een plaats bij het Econasium.

Naast het Econasium start het Hoeksch Lyceum in het voorjaar met het Junior Business College voor de onderbouw havo/ vwo. Daarmee is de doorlopende leerlijn “ondernemend onderwijs” van het International Business College van klas 1 tot en met klas 6 binnen  havo en vwo bereikt.

cimg3980

 

Flyer Business (jan 2017)

 

 

 

 

 

Laatste wijziging op 19 februari 2017