CITO-toetsen

In de tweede helft van het schooljaar wordt in alle eerste, tweede en derde klassen de CitoVolgtoets afgenomen. Deze toets bestaat uit verschillende taken (o.a. Taalverzorging, Woordenschat, Nederlands, Engels, Wiskunde).

Met deze toetsen kan de ontwikkeling van de leerlingen worden gevolgd. De toetsresultaten worden vergeleken met landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt op deze manier een stuk gemakkelijker.

Klik hier voor de ouderfolder van deze CitoVolgtoetsen.

Aangezien het belangrijk is dat alle leerlingen deelnemen verzoeken wij de ouders op deze dagen/tijden voor hun zoon of dochter geen (buitenĀ­schoolse) afspraken te maken, die niet strikt noodzakelijk zijn.

Laatste wijziging op 13 maart 2015