• Wanneer leerlingen ongeoorloofd verzuimen is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
    Niet alleen omdat dit in de wet is vastgelegd, maar tevens vanuit zorg om de leerling.

    Meer informatie over ziekteverzuim en ziekmelden