Het maken van een goede keuze voor een opleiding
motiveert leerlingen

Met ingang van schooljaar 2018/2019 is er een uitbreiding van ons programma Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB) voor de mavo-leerlingen.

We zijn ervan overtuigd dat leerlingen eerder en meer met hun opleidings-en beroepskeuze kunnen en moeten doen. Het maken van een goede keuze voor een opleiding die een leerling écht wil doen motiveert leerlingen om te werken voor school en om hun mavodiploma te halen.

De mavo-afdeling wil leerlingen beter informeren, beter begeleiden en motiveren, dus deze beleidskeuze past goed in onze visie. Leerlingen gaan binnen de lesuren LOB aan de slag met het compleet maken van hun loopbaandossier. Alle mavo-leerlingen nemen vanaf leerjaar drie deel aan het Windroosproject.

Het Windroosproject is onderdeel van een samenwerking tussen het Da Vinci College (MBO in Dordrecht) en het Hoeksch Lyceum. Het belangrijkste doel van het Windroosproject en LOB is elke leerling een passende plek te bieden op het MBO. Een plek die past bij wat de leerling kan en wil, een plek waarvan we vrijwel zeker weten dat een leerling daar de opleiding zal afronden. Uiteraard worden ouders ook nauw bij deze keuze betrokken.

Klik hier voor meer informatie over het Windroosproject