Voorlichtingsavonden voor ouders

De eerste voorlichtingsavond voor de ouder(s)/ verzorger(s) van brugklassers is aan het begin van het schooljaar. We ontvangen u dan graag om met de school en de docenten kennis te maken. Later in het schooljaar volgen nog meer avondbijeenkomsten voor de andere leerjaren waarop we u informeren over de mogelijkheden die het Hoeksch Lyceum biedt. In elk leerjaar zijn er voor de leerlingen en de ouder(s)/ verzorger(s) belangrijke keuzemomenten.