Uit de les gestuurd.....

Een leerling die naar de mening van een docent de voortgang van een les ernstig verstoort, kan uit deze les worden verwijderd.

De verwijderde leerling meldt zich bij de verzuimcoördinator  en vult een verwijderingsformulier in.
De leerling gaat vervolgens de rest van het lesuur werken in ruimte 100. De verzuimcoördinator meldt de verwijdering in een mail aan de teamleider van de leerling. Aan het eind van dat lesuur meldt de leerling zich weer bij de docent om samen de verwijdering te bespreken.
De docent maakt tevens melding van de verwijdering in het logboek in Magister. De leerling meldt zich vervolgens bij de teamleider met het volledig ingevulde verwijderingsformulier.

Het protocol, dat aangeeft hoe er wordt omgegaan met leerlingen die veelvuldig worden verwijderd kunt u downloaden via onderstaande link:
Verwijderingsprotocol nov 2020

Als een leerling vijfmaal uit de les wordt verwijderd, wordt contact opgenomen met de ouders.
Bij ernstige vormen van wangedrag is het soms noodzakelijk een leerling één of meer dagen de toegang tot de lessen te ontzeggen (interne schorsing). De leerling komt wel naar school, maar wordt in een bepaalde ruimte aan het werk gezet. Een dergelijke maatregel wordt altijd genomen na overleg met de ouders.

Ouders kunnen via Magister ook de verwijderingen van het eigen kind inzien.