De vertrouwensdocenten bieden jou een luisterend oor

Het leven van tieners is lang niet altijd gemakkelijk.
Kleine of grote zorgen kunnen jongeren soms zo dwars zitten, dat ze in de problemen dreigen te komen. Het
kan voor leerlingen prettig zijn een docent te kunnen benaderen die geheimhouding garandeert. Leerlingen
kunnen met problemen dan ook terecht bij verschillende vertrouwensdocenten.

Mevr. Koffeman, mevr. Keijzer en meneer Van Spanje zijn het luisterend oor van onze school.
Zij zijn er voor de leerling als er een probleem is en er de behoefte is om daar met iemand over te praten.

mevr. Keijzer

mevr. Koffeman

dhr. Van Spanje