Vanaf de brugklas krijgt de vwo-leerling in de talentklas verrijking aangeboden

Vanaf de brugklas krijgt de vwo-leerling in de talentklas (3 uur per week ICT/Science klas, de Kunstklas of de Sportklas) verrijking aangeboden.
Kenmerkend voor de verrijkingsstof is dat het:

  1. de leerling uitdaagt en een beroep doet op zijn/haar creativiteit;
  2. een hoog abstractieniveau heeft en een hoge mate van complexiteit;
  3. een onderzoekende houding stimuleert en een beroep doet op kennis en vaardigheden om het eigen denken en leren te controleren en aan te sturen.

Bij alle talentklassen staan de zogenaamde 21-eeuwse vaardigheden centraal: (samenwerking, communicatie, ICT gebruik, sociaal en/of cultureel bewustzijn inclusief burgerschap,  creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en productiviteit).

 

  • Uitdagend Individueel Leertraject

    Naast de projecten in groepsvorm bieden we de zogenaamde UIL-trajecten aan. UIL staat voor Uitdagend Individueel Leertraject en houdt in dat de leerling een aantal uur per week wordt uit geroosterd en in de vrijgekomen uren werkt aan een apart programma dat de leerling zelf selecteert.
    Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die modules volgen aan de Open Universiteit of zelfstandig Wiskunde-D volgen.