Er is een standaardformulier voor de TIM-uren (Toets Inhaal Moment):

inhaalovereenkomst (TIM)

Lege inhaalovereenkomsten liggen in de studieruimtes 100 en 200

Deze zgn. inhaalovereenkomst bestaat uit 2 delen:
– deel 1 houdt de leerling om de afspraak niet te vergeten
– deel 2 bevestigt de docent op de in te halen toets.

Als je met de docent een datum en tijd overeengekomen bent, dan schrijf je je direct in voor een TIM-uur in Zermelo of in Somtoday voor dit tijdstip.

Ben je door ziekte of een andere geldige reden afwezig geweest in het inhaaluur dat je hebt afgesproken, dan schuift de toets automatisch door naar het volgende inhaaluur. Voor deze nieuwe afspraak krijg je via de mail een reminder. Zorg dat je jezelf voor dit nieuwe uur ook direct weer inschrijft. Je hoeft dus geen nieuwe afspraak met de docent te maken.

Als je je uitschrijft voor het TIM-uur zonder overleg met de betrokken docent en zonder aanpassing van de inhaalovereenkomst, dan is dit “zonder geldige reden”.

Als je een geldige reden hebt voor afwezigheid tijdens het inhaaluur dan is dit vooraf doorgegeven door één van de ouders aan de verzuimcoördinator. Ziek naar huis zonder je af te melden betekent: zonder geldige reden afwezig bij de toets !

Een leerling die zonder een vooraf bekendgemaakte geldige reden afwezig is, krijgt voor de gemiste toets direct het cijfer 1,0 toegekend.

De Toets Inhaal Momenten zijn op vaste uren gepland en vinden plaats op de volgende momenten:

Maandag 9e en 10e lesuur
Dinsdag 8e lesuur
Vrijdag 9e lesuur