Te laat op school?

Een leerling die niet op tijd aanwezig is in de les meldt zich bij de verzuimcoördinator of bij diens afwezigheid bij de conciërge.

Bij 5x te laat worden ouders met een brief hierover geïnformeerd, bij meer dan 9x meldt de verzuimcoördinator het te laat komen via het verzuimloket van DUO bij de leerplichtambtenaar en worden ouders geïnformeerd over deze melding.