We ontvangen jullie graag weer op maandag 27 augustus (brugklassen) of op dinsdag 28 augustus (2e t/m 6e klassen) gezond en wel terug op school!

Start schooljaar 2018-2019
Op maandag 27 augustus gaat het nieuwe schooljaar van start: de nieuwe brugklassers beginnen dan aan hun twee introductiedagen.

Op dinsdag 28 augustus beginnen de overige klassen aan hun nieuwe schooljaar. Het 1e en 2e lesuur hebben zij dan een introductiedag met hun mentor. Vanaf het 3e uur beginnen de lessen volgens rooster.

Alle ouders worden geïnformeerd door een brief die op donderdag 23 augustus verstuurd wordt (1e klassen ontvangen de brief per post, overige klassen ontvangen de brief via email).

 

Schoolfoto
Schoolfoto’s worden op donderdag 30 augustus gemaakt van alle leerlingen en klassen. Bestelling en betaling gaat rechtstreeks via de schoolfotograaf. De schoolfotograaf levert de gegevens hierover.

Informatieavonden
De informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen zal op 10 september plaatsvinden (van 19.00 uur tot 21.00 uur). Ook voor de overige leerjaren worden er informatieavonden georganiseerd. De data van deze avonden vindt u alvast hier. Alle ouders worden voor de informatieavonden uitgenodigd via Magister.

Tijdens de informatieavond van de brugklassen wordt u ook in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de docenten en de mentor van uw kind. Ouders van de overige leerjaren maken tijdens de informatieavond kennis met de teamleider en mentor van hun kind(eren).

Leren leren-avond voor ouders
Op maandag 24 september (van 19.30 – 21.00 uur) organiseren we een ‘Leren leren-avond’ voor ouders van de brugklasleerlingen. Tijdens deze avond zullen docenten van de verschillende vakken u uitleggen hoe uw kind het beste kan leren voor zijn/haar vakken en hoe u als ouder/verzorger hierbij kunt helpen. Daarnaast is er op deze avond aandacht voor leerstijlen, plannen en nemen we ruimschoots de tijd om uw vragen te beantwoorden.

Magister – communicatie met ouder(s)/verzorger(s)
Op het Hoeksch Lyceum wordt het schooladministratiesysteem Magister gebruikt. Nieuwe leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar inloggegevens via de mentor, de inloggegevens voor de ouders worden per post verstuurd.
De ouderaccount en de leerlingaccount hebben verschillende rechten binnen Magister, op maat gemaakt voor de juiste rol als leerling of ouder.

Naast de mogelijkheid om de aanwezigheid en de prestaties van uw kind(eren) te volgen wordt de ouderaccount door school gebruikt voor communicatie met u.
Het versturen van post aan uw mailadres, het aanbieden om in te schrijven voor ouderavonden, het doen van mededelingen en het beschikbaar stellen van de pakketkeuze in de bovenbouw: alles geschiedt via Magister. Zorg er dus altijd voor dat uw correcte mailadres aanwezig is in Magister!

Zorg er altijd voor dat uw correcte mailadres aanwezig is in Magister!