Somtoday voor leerlingen

Op internet kun je via onze website inloggen in het programma Somtoday. Inloggegevens ontvang je van je mentor.

 

Er kunnen gegevens worden geraadpleegd als cijferadministratie, het lesrooster, huiswerk en aanwezigheidsadministratie.

Aan het gebruik van Somtoday zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zo is het verplicht om je eigen inloggegevens te gebruiken, niet die van je ouder(s)/verzorger(s).

Het inloggen in Somtoday kan via de website www.hoekschlyceum.nl (rechtsboven) of rechtstreeks via https://inloggen.somtoday.nl

18 jaar of ouder? Gratis sms-service? Met vragen over deze onderwerpen verwijzen we je naar onderstaand document. Hierin staan ook alle procedures beschreven.
Mocht je meer vragen hebben over de technische werking van Som dan kun je deze stellen via somtoday@hoekschlyceum.nl

Contact

Meer vragen over de technische werking van Som? somtoday@hoekschlyceum.nl

 

SMS-berichtenservice

Onze school heeft een SMS-berichtenservice. Meer informatie lees je hier.

WIS

Naast Somtoday werken wij met het programma WIS. Dit programma wordt gebruikt om te communiceren met ouder(s)/verzorger(s). Meer informatie over WIS vind je hier