Zorgt u ervoor dat uw mailadres correct vermeld staat in Magister?

Inloggen op magister kan via de volgende link:  Magister voor ouders

Op internet kunnen ouders via onze website inloggen in het programma Magister (er is ook een Magister App voor de mobiele telefoon).  Zowel leerlingen als ouders kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen.

 

Inloggegevens worden per post verstrekt aan de ouders. De leerlingen krijgen die gegevens van hun mentor. Er kunnen gegevens worden geraadpleegd als cijferadministratie, aanwezigheidsadministratie, het lesrooster,  het huiswerk en ‘oudernotities’.

Ouders kunnen ook zelf de adresgegevens controleren, mutaties hierop kunnen meteen doorgeven worden aan administratie@hoekschlyceum.nl. Leerlingen kunnen via Magister ook gebruik maken van de gratis SMS-berichtenservice. Wanneer het eerste lesuur uitvalt, ontvangt een leerling een SMS-bericht van school.

Naast deze mailberichten kunt u ook mededelingen (onderaan, onder het kopje Mededelingen) aantreffen in het ‘Vandaagscherm’ van Magister, het eerste scherm wat u aantreft na het inloggen met uw ouderaccount. Ook kunnen o.a. docenten, mentoren en teamleiders zogenaamde ‘Oudernotities’ aanmaken. Deze notities zijn bedoeld om u op de hoogte te houden van voorvallen en gedrag betreffende uw kind(eren).
Wanneer er een ‘Oudernotitie’ is aangemaakt krijgt u in het ‘Vandaagscherm’ van Magister een melding (ongelezen logboekitems). U kunt op die melding klikken om kennis te nemen van de inhoud van de notitie. 

Post en e-mail

Brieven worden voornamelijk per mail verstuurd naar ouders. U moet daarbij denken aan algemene mededelingen, nieuwsberichten, uitnodigingen voor ouderavonden en informatie over de vakkenpakketkeuze. De berichten zullen worden verzonden via ons schooladministratiesysteem Magister, met als afzender magister@hoekschlyceum.nl

Adres

Vanwege de mailberichten (brieven van school), maar ook vanwege het inschrijven voor ouderavonden en het kiezen van vakkenpakketten, is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van uw ouderaccount voor Magister en dat uw mailadres in Magister altijd up-to-date is.

Het actueel houden van het mailadres:
Log in met uw ouderaccount in Magister. Ga naar ‘Mijn instellingen’ via het ‘tandwieltje rechtsboven, naast uw inlognaam’. U ziet dat u een aantal gegevens kunt invullen. Vul uw mailadres in en klik op ‘contactgegevens opslaan’.

Inloggen lukt niet?

Wanneer u om wat voor reden niet kunnen inloggen met hun ouderaccount verzoeken we dit te melden via magister@hoekschlyceum.nl . U krijgt dan de vereiste gegevens toegestuurd.

Technische werking Magister

Heeft u vragen over de technische werking van Magister dan kunt u als ouder via magister@hoekschlyceum.nl  uw vraag stellen.

Verdere informatie

Mocht u als ouder/verzorger niet in staat zijn om brieven per e-mail te ontvangen, dan verzoeken wij dit schriftelijk te melden aan onze administratie.

Voor verdere informatie over de procedures die zijn opgesteld m.b.t. het gebruik van Magister (ouders en leerlingen) en het schoolnetwerk (leerlingen) verwijzen we naar onderstaande documenten:

ouders-inloggegevens-handleiding