Zorgt u ervoor dat uw mailadres correct vermeld staat in Magister?

Op onze school werken we met twee ouderportalen: WIS en Magister.
De ouderportalen hebben verschillende functies. Hieronder staat een overzicht van de gebruiksfuncties van beide ouderportalen:
Magister
  
WIS
 
  • lesrooster
  •  overzicht van de naar u verstuurde brieven
  • aanwezigheidsadministratie
  • overzicht van uw facturen
  • cijferoverzicht
  • privacy-instellingen
  • huiswerk
  • evt. oudernotitie

Magister

Het inloggen in Magister kan via deze website (www.hoekschlyceum.nl), rechtsbovenin of rechtstreeks via https://hoekschlyceum.magister.net. Er is ook een Magister App voor de mobiele telefoon. Zowel leerlingen als ouders kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen. Leerlingen en ouders hebben ieder hun eigen inloggegevens.

 

Inloggegevens worden per post verstrekt aan de ouders. De leerlingen krijgen die gegevens van hun mentor.

Ouders kunnen zelf de adresgegevens controleren, mutaties hierop kunnen doorgeven worden aan administratie@hoekschlyceum.nl. Leerlingen krijgen een bericht via de gratis SMS-berichtenservice  wanneer het eerste lesuur uitvalt.

Naast deze mailberichten kunt u ook mededelingen (onderaan, onder het kopje Mededelingen) aantreffen in het ‘Vandaagscherm’ van Magister, het eerste scherm wat u aantreft na het inloggen met uw ouderaccount. Ook kunnen o.a. docenten, mentoren en teamleiders zogenaamde ‘Oudernotities’ aanmaken. Deze notities zijn bedoeld om u op de hoogte te houden van voorvallen en gedrag betreffende uw kind(eren).
Wanneer er een ‘Oudernotitie’ is aangemaakt krijgt u in het ‘Vandaagscherm’ van Magister een melding (ongelezen logboekitems). U kunt op die melding klikken om kennis te nemen van de inhoud van de notitie.

Voor verdere informatie over de procedures die zijn opgesteld m.b.t. het gebruik van Magister (ouders en leerlingen) en het schoolnetwerk (leerlingen) verwijzen we naar onderstaande documenten:
Magister handleiding voor leerlingen en ouders (juli2019)

WIS
Inloggen bij WIS-ouderportaal kunt u via de website ouders.hoekschlyceum.nl. Bovenaan de webpagina kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. De gebruikersnaam van WIS is hetzelfde als de gebruikersnaam van Magister. Uw wachtwoord krijgt u bij inschrijving op onze school via email toegestuurd. Uiteraard kunt u het wachtwoord zelf aanpassen (klik na het inloggen op het tandwieltje en kies daarna voor ‘wachtwoord wijzigen’).

 

 

Wachtwoord of inlognaam vergeten?

Inlognaam vergeten?
Neemt u hiervoor contact op met de administratie via administratie@hoekschlyceum.nl
Wachtwoord vergeten?
Magister: Klik onderaan op ‘wachtwoord vergeten’. Er wordt een e-mail met instructies gestuurd naar het e-mailadres wat gekoppeld staat aan de eerder genoemde inlognaam.
WIS: Klik op ‘wachtwoord vergeten’. U krijgt daarna insructies om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Adres

Vanwege de mailberichten (brieven van school), maar ook vanwege het inschrijven voor ouderavonden en het kiezen van vakkenpakketten, is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van uw ouderaccount voor Magister en dat uw mailadres in Magister altijd up-to-date is.

Het actueel houden van het mailadres:
Log in met uw ouderaccount in Magister. Ga naar ‘Mijn instellingen’ via het ‘tandwieltje rechtsboven, naast uw inlognaam’. Onder contactgegevens kunt u uw e-mailadres invullen of wijzigen. Ook heeft u hier de mogelijkheid om uw mobiele nummer in te vullen of te wijzigen. Om de gegevens te bewaren klikt u op ‘contactgegevens opslaan’

Inloggen lukt niet?

Wanneer u om wat voor reden niet kunnen inloggen met hun ouderaccount verzoeken we dit te melden via magister@hoekschlyceum.nl . U krijgt dan de vereiste gegevens toegestuurd.

Technische werking Magister

Heeft u vragen over de technische werking van Magister dan kunt u als ouder via magister@hoekschlyceum.nl  uw vraag stellen.

Verdere informatie

Mocht u als ouder/verzorger niet in staat zijn om brieven per e-mail te ontvangen, dan verzoeken wij dit schriftelijk te melden aan onze administratie.