Een uitdaging voor jou: de landelijke olympiaden!

Olympiaden
Olympiaden zijn landelijke wedstrijden om in een bepaald vak de beste Nederlandse scholier te selecteren. De (meeste) voorrondes worden op school afgenomen en de landelijke beste tien tot twintig leerlingen gaan naar de nationale finale op een Nederlandse universiteit. Uiteindelijk worden de meest getalenteerde scholieren uitgezonden naar de internationale olympiaden.

Het bevorderen van deelname aan olympiades past bij het motto van het Hoeksch Lyceum, ‘Talent, Ambitie en Succes’.
Alle leerlingen die meer kunnen en meer willen, kunnen aan één of meerdere olympiades meedoen.

Over het algemeen zijn olympiades bedoeld voor bovenbouwleerlingen (havo en vwo) maar ook in de onderbouw kunnen leerlingen al meedoen, zoals de junior-biologie olympiade, de wiskunde-olympiade en de beverwedstrijd. Naast deze wedstrijden voor de bèta-vakken, doet onze school ook mee aan de klassieke olympiaden en de
taalkunde olympiade.