We willen alle leerlingen nogmaals wijzen op ons verwijderingsprotocol waarin staat aangegeven dat alle vuurwerkbezit en gebruik in en rond school verboden is en bestraft wordt. Dus ook indien het vuurwerk in de zgn. categorie F1 valt (vuurwerk dat het hele jaar door te koop is).