Mavo+ is een extra uitdaging

mavo+ is vooral bedoeld voor de betere mavo-leerlingen, die extra uitdaging aan kunnen en na de mavo eventueel willen doorstromen naar de havo.

Leerlingen kunnen vanaf de derde klas kiezen voor mavo+.
Kiezen leerlingen voor mavo+ dan moet wiskunde en een extra examenvak gevolgd worden, net als modules Nederlands, Engels en wiskunde. We adviseren leerlingen om aardrijkskunde en/of geschiedenis in het pakket te houden. Deze invulling maakt de overstap naar het vierde leerjaar van het havo beter mogelijk.
Aan het einde van het derde leerjaar maken de leerlingen een keuze uit een van de vier sectoren:

  • Economie
  • Zorg en Welzijn
  • Techniek
  • Landbouw

Binnen een sector bestaat elk vakkenpakket uit drie delen: het gemeenschappelijk deel (Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding), het sectordeel en het vrije deel. Bij alle keuzemomenten wordt intensieve begeleiding geboden.

In de 3e en 4e klas is een zogenaamde “beroepenoriëntatie” verplicht en lopen de leerlingen een week stage buiten onze school.

mavo+ bestaat uit:

  • Opleiding vmbo, theoretische leerweg
  • Extra examenvak
  • Extra verdieping in de leerstof in mavo 4 (modules Nederlands, Engels en wiskunde)
  • Goede aansluiting en voorbereiding op het havo