Magister voor leerlingen

Op internet kun je via onze website inloggen in het programma Magister. Inloggegevens ontvang je van je mentor. Er kunnen gegevens worden geraadpleegd als cijferadministratie, het lesrooster, huiswerk en aanwezigheidsadministratie.

Aan het gebruik van Magister zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zo is het verplicht om je eigen inloggegevens te gebruiken, niet die van je ouder(s)/verzorger(s). Ook is het verplicht bij de ingebruikname van Magister als eerste je mailadres in te vullen via ‘Mijn Instellingen’ (gebruik de knop bewerken en opslaan binnen ‘Mijn Instellingen’).

Magister-wachtwoord vergeten? Meta? 18 jaar of ouder? Gratis sms-service? Berichten via ELO?  Met vragen over deze onderwerpen verwijzen we je naar  dit document. Hierin staan ook alle procedures beschreven.
Mocht je meer vragen hebben over de technische werking van Magister dan kunt je deze via mailto:magister@hoekschlyceum.nl stellen.

 

Meta-app

Deze applicatie is een aanvulling op het gewone gebruik van Magister, geen vervanger. Het gebruik van de functionaliteit ‘Agenda’ is gratis. Voor het gebruik van de overige onderdelen (Aanwezigheid, Cijfers, Vandaag, Berichten en Huiswerk) moet per schooljaar € 1.59 worden betaald aan Schoolmaster.

Handleiding Magister

In deze handleiding kun je al je vragen over Magister nalezen

Contact

Meer vragen over de technische werking van Magister? magister@hoekschlyceum.nl

SMS-berichtenservice

Onze school heeft een SMS-berichtenservice. Meer informatie lees je hier.