Leerlingraad

Op het Hoeksch Lyceum is een leerlingenraad actief.
Deze behartigt de belangen van alle leerlingen, zolang die niet met specifieke lessen te maken hebben. De leerlingenraad organiseert ook feesten en activiteiten.