IBC op het havo

Elk jaar, vanaf maart, start het International Business College in 4 havo en duurt één kalenderjaar. Naast de
reguliere lessen is er één IBC dagdeel per week. Het programma van IBC bestaat uit diverse modules. Elke
module heeft een eigen thema.

Eerst gaan de leerlingen aan de slag met het onderzoeken van o.a. hun karakter, netwerk en beeld van de toekomst. Daarna wordt in teams van 4 leerlingen een eigen bedrijf opgezet en uitgevoerd.

 

Belangrijke onderdelen bij IBC zijn zelfstandig werken, onderzoeksvaardigheden, samenwerken, communiceren en
presenteren.
De leerling krijgt zicht op zijn eigen ondernemende houding en laat zijn ontwikkeling zien op basis van een zogenaamd portfolio, een verzameling eindopdrachten, waarin de componenten ondernemendheid en ondernemerschap herkenbaar zijn.

Tijdens het IBC havo gaat de leerling dagdelen lessen volgen bij de Hogeschool Rotterdam en/of Inholland. De opdrachten van het hbo werkt de leerling verder uit op school of in een bedrijf.
Daarnaast zijn er extra vakken, gericht op International Business, zoals boekhouden, waar eventueel
een extern diploma voor kan worden behaald.
Ook zet de leerling, samen met een aantal medeleerlingen een eigen bedrijf op, dat werkelijk gedurende een bepaalde periode actief zal zijn.

 

 

Het Hoeksch Lyceum is een gecertificeerd VECON Business School voor de havo-afdeling.

Leerlingen die voldoende  onderdelen van het IBC programma hebben doorlopen krijgen een certificaat van VECON Business School uitgereikt.