Studievaart zorgt op onze school voor professionele huiswerkbegeleiding

Voor leerlingen die moeite hebben met het op de juiste wijze plannen van het huiswerk, die zich moeilijk kunnen
concentreren of die het lastig vinden om prioriteiten te stellen kan extra huiswerkbegeleiding een nuttig instrument zijn.

Ook zijn er leerlingen die door persoonlijke omstandigheden slechte cijfers halen of een achterstand oplopen en die vervolgens behoefte hebben aan extra intensieve begeleiding.
De huiswerkbegeleiding vindt plaats gedurende alle lesweken van het schooljaar, uitgezonderd vakanties, feestdagen en dagen waarop buitenschoolse activiteiten plaatsvinden.

Huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door Studievaart, meer informatie vindt u in onderstaande folder of op de website van Studievaart: www.studievaart.nl

 

Flyer Huiswerkklas Studievaart

Folder Leren-Leren-Studievaart

Misschien komt u wel in aanmerking voor een financiële bijdrage van het WI-HW (Werk & Inkomen Hoeksche Waard)?

Lees hier de folder van het WI-HW: WI HW folder