Het einde van de eerste rapportperiode is in zicht.  Aan het eind van de periode mogen jullie één herkansbare toets herkansen, ongeacht het cijfer. Het hoogste cijfer telt.

Herkansingsmoment 1 voor alle leerjaren, uitgezonderd de examenklassen.

22-11-2019        Einde rapportperiode
25-11-2019        Uiterlijk om 12.00 uur zijn alle cijfers zichtbaar in Magister
27-11-2019        Uiterlijk tot 23.59 uur geef je de herkansing door voor se’s en repetities door een elo-bericht te sturen aan je
vakdocent én mentor
03-12-2019        Herkansingsmoment 5e lesuur (1e t/m 4e uur les volgens rooster)
10-12-2019        Cijfers zijn zichtbaar in Magister
13-12-2019        Rapporten worden uitgereikt

Als je niets te herkansen hebt, heb je op 3 december na het 4e uur geen les meer. Heb je nog vragen over je herkansingen? Loop dan even langs je mentor.