Gymnasium op het Hoeksch Lyceum

Je krijgt een gymnasiumdiploma als je naast andere vwo vakken ook de klassieke talen Grieks en Latijn gevolgd hebt.

Door deze talen te leren, maak je kennis met de denkers uit de Griekse en Romeinse cultuur. Je leert daardoor ook standpunten van anderen te waarderen of te bediscussiëren.

In de gymnasiumbrugklas begin je al met Latijn en in het tweede jaar komt daar Grieks bij. Je doet uiteindelijk in één van de twee vakken examen. Niet alle vwo-leerlingen vinden het interessant om de klassieke talen te volgen. Misschien wil je juist meer weten over filosofie of over kunst of andere culturen. Daarom bieden we in ons vwo naast of in plaats van de klassieke talen ook andere vakken aan. 

 • teamleider vwo

  Teamleider van het vwo
  (atheneum en gymnasium, 3e t/m 6e leerjaar) is
  dhr E.J. Pegels Msc

 • Gymnasiumfolder

  Download hier onze Gymnasiumfolder met alle informatie over het gymnasium

 • Extra vak

  Leerlingen die goed zelfstandig kunnen werken, kunnen in de bovenbouw ook kiezen voor één of meer extra vakken bovenop hun vakkenpakket. Je doet dan in plaats van examen in acht vakken bijvoorbeeld examen in negen of tien vakken.

 • Uitdagend Individueel Leertraject

  Naast de projecten in groepsvorm bieden we de zogenaamde UIL-trajecten aan. UIL staat voor Uitdagend Individueel Leertraject en houdt in dat de leerling een aantal uur per week wordt uit geroosterd en in de vrijgekomen uren werkt aan een apart programma dat de leerling zelf selecteert.
  Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die modules volgen aan de Open Universiteit of zelfstandig Wiskunde-D volgen.