Gezondheidszorg op onze school

De gezondheidszorg wordt op onze school uitgevoerd door Careyn.

Het eerste contactmoment vindt plaats met de jeugdverpleegkundige door middel van een preventief gezondheidsonderzoek.

Voor de leerlingen van de havo/ vwo klassen gebeurt dit in het tweede leerjaar. Voor de leerlingen van de mavo is dit in het eerste leerjaar.
Dit onderzoek vindt plaats op school en bestaat uit twee onderdelen: de vragenlijst en controle van de groei. De vragenlijst bevat onder andere vragen over de gezondheid, het welbevinden en de vrijetijdsbesteding.
Deze vragen worden individueel met de leerling nabesproken. Deze onderzoeken zijn altijd vrijwillig.

Daarnaast kunnen leerlingen verwezen worden naar Careyn indien daar volgens het ziekteverzuimprotocol redenen voor zijn. Dit protocol is hier na te lezen.