Er zijn instanties die hulp kunnen bieden

De kosten voor ons levensonderhoud zijn behoorlijk toegenomen. Dit raakt ons allemaal. Het wordt voor veel gezinnen steeds meer een uitdaging om aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. Daar we samen de zorg dragen voor een mooie jeugd van onze kinderen, ziet het Hoeksch Lyceum het ook als haar taak om de noodzakelijke informatie te verstrekken voor als het even moeilijk wordt.

Het Hoeksch Lyceum heeft contact met verschillende instanties die hulp kunnen bieden. Vanaf dit schooljaar zijn we bijvoorbeeld een uitgiftepunt voor hygiëne- en menstruatieproducten geworden. Leerlingen en/of ouders kunnen deze producten gratis ophalen in lokaal 140.

Er zijn meerdere instanties in onze regio die hulp kunnen bieden:

  • De Hoeksche Waardse Uitdaging. Deze stichting steunt inwoners van de Hoeksche Waard met maatschappelijke hulp zoals spullen, middelen en menskracht. https://hoekschewaardseuitdaging.nl 

Schroom niet om hulp te vragen als dat nodig is. Alle instanties staan voor u klaar.