Excursies, werkweken, buitenlandse reizen, surfkamp en skireis

Excursies en werkweken horen bij het schoolleven. Zij hebben niet alleen een educatieve functie. Leerlingen en docenten leren elkaar ook van een andere kant kennen, wat weer kan bijdragen aan een goede sfeer in de klas of groep.

Om te voorkomen dat steeds per excursie moet worden afgerekend is hiervoor in de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag opgenomen. Voor deze excursies hoeft dan tijdens het schooljaar niet meer te worden betaald.
Meer- en ééndaagse (niet-verplichte) reizen moeten wel door de ouders apart worden betaald.

Aan het eind van het 1e leerjaar volgt voor de brugklassen een gezamenlijke afsluiting. Op het programma staat verder nog een dagexcursie.

Tijdens het tweede leerjaar gaan de leerlingen op werkweek. Ook voor de leerlingen van de tweede en hogere klassen  worden excursies georganiseerd door de diverse vaksecties.

In de bovenbouw worden outdoor sportdagen georganiseerd. Leerlingen van de hogere leerjaren maken ook langere reizen. Leerlingen uit 3 mavo, 4 havo en 5 vwo kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een reis naar Parijs, Berlijn, Londen of Barcelona. Leerlingen die eindexamen doen in het vak BSM (Beweging, Sport en Maatschappij) kunnen op survival in de Ardennen. Per jaar worden de bestemmingen vastgesteld. Voor leerlingen van het gymnasium staat in de 5e klas een week naar Rome op het programma.

Excursieprotocol

Excursies en werkweken horen bij het schoolleven

 

We doen het samen, we hebben respect voor elkaar, we zijn betrokken en hebben vertrouwen in elkaar. Dat zijn de leefregels, de kernwaarden op het Hoeksch Lyceum. Wij willen graag dat iedereen zich binnen school maar ook tijdens buitenschoolse activiteiten veilig en welkom voelt. Ieder mens heeft behoefte aan vrijheid en ruimte om zichzelf te kunnen zijn en te kunnen groeien. Wanneer we met veel mensen bij elkaar zijn kan het voorkomen dat de behoefte van de een niet overeen komt met de behoefte van de ander. Wat ik wil, vind jij misschien helemaal niet fijn. Daarom zijn er regels die ervoor moeten zorgen dat het algemene welbevinden en  de algemene veiligheid nooit in het gedrang komen. Helaas blijken deze regels voor een zeer beperkt aantal leerlingen niet vanzelfsprekend. Voor overschrijding binnen school is ons beleid te vinden op de website ( voorschriften en regels). Vanaf dit schooljaar vragen wij alle ouders bij een meerdaagse reis een overeenkomst te tekenen. Terugkeer naar huis vanwege alcoholbezit en/of gebruik, drugsbezit en/of gebruik, wapenbezit, maar ook grensoverschrijdend gedrag dat in strijd is met de waarden van onze school dan wel de veiligheid van medeleerlingen, begeleiders of de leerling zelf op het spel zet, zal voor rekening van de ouders zijn. Deelname aan de reis kan pas na ondertekening van de overeenkomst.

De veiligheid en het welzijn van allen heeft onze volle aandacht.

Surfen

Onze school stelt deze sportieve, leerzame & unieke trip samen voor de leerlingen uit 4 vwo met BSM in hun pakket. De leerlingen verblijven 8 dagen op een camp in Zuid-Frankrijk. Naast het sportieve programma wordt er gewerkt aan teambuilding. Alle deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het runnen van het surfcamp en organiseren van sportieve activiteiten.

Skireis

Jaarlijks wordt er gedurende de voorjaarsvakantie door de sectie lichamelijke opvoeding een wintersportreis naar
Oostenrijk georganiseerd. Leerlingen vanaf het 3de leerjaar kunnen tijdens deze week skiën of snowboarden. Een sportieve en gezellige beleving die een uitstraling kent over de grenzen van deze vakantie heen!