Dyslexie, dyscalculie en remedial teaching

In de Remedial Teaching lessen bieden we leerlingen de mogelijkheid om extra ondersteuning en begeleiding te krijgen. Deze RT- lessen worden verzorgd door de RT-docent (taal) en door de sectie wiskunde (rekenen).

Voor aanvang van het eerste leerjaar worden aan de hand van de warme overdracht en de leerlingengegevens uit de onderwijskundige rapporten van de basisscholen de leerlingen geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen voor extra ondersteuning. In overleg met de leerling, ouders, mentor en teamleider brengt de coördinator onderwijsondersteuning de ondersteuningsbehoeften in kaart, waarna de RT-docent volgens een plan van aanpak de leerling zal ondersteunen. Deze leerlingen, met een dyslexieverklaring of een lees- en/of taalachterstand worden vervolgens door de RT-docent opgeroepen.

Als een leerling beschikt over een dyslexie- en/of dyscalculieverklaring wordt met de handelingsadviezen uit deze verklaring een faciliteitenpas gemaakt. Hierop staan de persoonlijke gegevens van de leerling en zijn rechten en plichten opgenomen met betrekking tot de begeleiding.

De ondersteuning is met name gericht op leerlingen uit de onderbouw en wordt gedurende een beperkte periode aangeboden. Deze begeleiding geeft voldoende houvast om zelfstandig via de juiste studietechnieken verder te kunnen.

De RT- lessen worden onder schooltijd gegeven. RT is geen bijles, voor bijles verwijzen we u naar de website.

De RT-docent van onze school is mevr. A. van  Dijk