Cum Laude slagen?

 
  • Cum Laude slagen op het vwo

    Voor vwo moet het gemiddelde minimaal 8,0 zijn en geen eindcijfer mag lager zijn dan een 7. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7 maar ook hier geldt dat het cijfer voor de samenstellende onderdelen wel lager mag zijn dan 7.

  • Cum Laude slagen op de havo

    Voor havo moet het gemiddelde minimaal 8,0 zijn. Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager zijn dan 6.

  • Cum Laude slagen op de mavo

    Voor mavo moet het gemiddelde minimaal 8,0 zijn voor de cijfers in het gemeenschappelijk deel, het sectorprofieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. Ook mag geen cijfer lager zijn dan 6. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude.