Vrijdag 27-11-2020

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje in openbare,
publieke ruimten vanaf 1 december a.s. in het hele land wettelijk verplicht. Ook in het onderwijs
(met uitzondering van de basisschool) moeten mensen een mondkapje gaan dragen. Dit is
opgenomen in de ministeriële regeling waarbij enkele aanvullende mondkapjesverplichtingen zijn
verwerkt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (COVID-19 wet).
Deze mondkapjesplicht is dus ook van toepassing op onze scholen voor voortgezet onderwijs: Actief
College en Hoeksch Lyceum.

Leerlingen, leraren en ander personeel, maar ook bezoekers, moeten vanaf 1 december a.s. een
mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les,
wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te
dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal.
Gym, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de
mondkapjesplicht. Zingen tijdens de muziekles is niet toegestaan.

Een mondkapje is een voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de
mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere
ziektekiemen tegen te gaan. Het mondkapje hoeft niet van medische kwaliteit te zijn, maar dient wel
de mond en de neusgaten volledig te bedekken. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en
mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje.
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.
Leerlingen moeten zelf een mondkapje meenemen; de school verstrekt deze niet.

Uitzonderingen en handhaving
Personen met een verminderde arm- en handfunctie, die daardoor geen mondkapje op kunnen
zetten, of personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening,
kunnen worden uitgezonderd van de mondkapjesplicht, maar alleen wanneer zij dat bij de
schoolleiding aannemelijk kunnen maken

NB: Een verkoudheid wordt niet gezien als ziekte of beperking. Ook in die gevallen dient een
mondkapje gedragen te worden. Bij verkoudheidsklachten blijven medewerkers en leerlingen
overigens thuis en laten zich testen.

Het spreekt voor zich dat er geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor mensen die geen
mondkapje willen dragen, daar onze scholen zich dienen te houden aan de bestaande wet- en
regelgeving in ons land. Personen die weigeren een mondkapje op te doen kan zelfs de toegang tot
de school worden ontzegd. We gaan ervan uit dat een dergelijke, vervelende maatregel niet nodig zal
zijn.
Wel kan het voorkomen dat leerlingen of medewerkers vergeten het mondkapje op te zetten.
Aangezien we samen verantwoordelijk zijn voor een veilig schoolklimaat wordt van alle leerlingen en
medewerkers verwacht dat zij elkaar daar dan aan helpen herinneren. Het gaat immers om de
gezondheid van de hele schoolbevolking.

De ministeriële regeling m.b.t. de mondkapjesplicht is van tijdelijke aard. Zodra er geen medische
noodzaak meer is worden de regelingen weer ingetrokken.
Met vriendelijke groet,
L.J. van Heeren
voorzitter college van bestuur

Woensdag 18 november 2020:

Beste ouders/verzorgers,
Hoog tijd om u weer eens bij te praten in dit bijzondere schooljaar. Laten we beginnen met de mooie zaken. De school is open en zowel leerlingen als personeel hebben het naar hun zin. Ook met mondkapjes op is dat waarneembaar, de focus komt op de ogen te liggen. We zijn inmiddels al een tijd gewend aan alle voorschriften en coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat we de instructies blijven waarnemen, veranderen wij van tijd tot tijd de kleurige aanwijzingen in het gebouw. De mondkapjes, er zijn prachtige exemplaren, vinden we niet fijn, maar vrijwel iedereen begrijpt waarom we ze dragen en doet zijn best om het niet te vergeten.Het leek er even op dat we mogelijk te maken kregen met een regionale lockdown, daar de Hoeksche Waard valt onder de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Voor nu is dat van de baan, maar mocht de situatie verslechteren zullen wij er wel rekening mee moeten houden. De omstandigheden hier op school vragen er echter geenszins om. Sinds de zomervakantie zijn er twaalf weken verstreken en hebben wij te maken gehad met een tiental op zichzelf staande besmettingen. Er is geen enkele clusterbesmetting geconstateerd.Er vallen gelukkig weinig lessen uit. Door vervangingen en online lessen kan het onderwijsproces gewoon doorgang vinden. Gemiddeld hebben we te maken met 10% van de leerlingen  die om quarantaine redenen of vanwege andere oorzaken thuis zijn. Iedereen doet zijn uiterste best om telkens weer een oplossing te vinden voor de ongemakken die hierdoor ontstaan. Tot nu toe lukt dat naar tevredenheid.Bij aanvang van dit schooljaar hebben we getracht om de groepsgrootte zoveel mogelijk te beperken. Met een gemiddelde van onder de 23 is dat aardig gelukt. Tevens hebben wij de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aangevraagd en toegekend gekregen. Door deze gelden weloverwogen in te zetten, verspreid over de leerjaren en rekening houdend met de verschillende behoeften, hebben wij er alle vertrouwen in dat we de leerlingen de begeleiding en aandacht kunnen geven die ze nodig hebben. Het voert te ver om hier alle ondersteuningsmaatregelen op te sommen.  Betrokkenen worden door mentor of teamleider op de hoogte gehouden.

Zo roeien we gezamenlijk met de riemen die we hebben. Natuurlijk ziet het jaar er anders uit. Veel activiteiten kunnen dit jaar niet doorgaan. De huidige beperkingen leiden echter ook weer tot veel creatieve oplossingen. De zorg voor onze leerlingen en het contact met u als ouder of verzorger blijft voor ons cruciaal. Samen staan we sterk. Ook in deze tijd ben ik trots op de veerkracht en inzet van onze leerlingen. Dankbaar zijn we voor het begrip en de flexibiliteit van de ouders. Ook het personeel wil ik zeker niet vergeten. Bevlogen, betrokken, vol energie en opgewekt zie ik iedereen zich inspannen voor onze leerlingen. Ieder kind is dat meer dan waard. Schouders eronder, want er blijft zoveel om van te genieten!

 

Met warme groet,

mevr. R. Valkenborg, rector

 

Woensdag 28 oktober 2020:

Open brief voor iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt en afkomstig van onderwijsbonden, federatie van onderwijsvakorganisaties, LAKS en VO-raad:
Open_brief_onderwijs_28_okt_2020

Donderdag 1 oktober 2020:

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School heeft besloten het dringende advies van de onderwijssector over het dragen van mondkapjes over te nemen. Ouders en leerlingen zijn geinformeerd d.m.v. onderstaande brief:

Brief Hoeksche School mondkapjes op school

—————————————–

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben.Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving.
Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.
Beslisboom 12 plus – BOinK_AJN_RIVM.pdf (1)

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Met enige regelmaat krijgen we storingsmeldingen van Magister. Op dat moment kunnen de leerlingen thuis niet inloggen.
Vriendelijk verzoek het na een kwartiertje dan nogmaals te proberen.

Met vriendelijke groet,
directie Hoeksch Lyceum

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

We ontkomen er niet aan: ook dit schooljaar wordt in hoge mate beïnvloed door het coronavirus. Het was een prettige opstart van de lessen in een goed geventileerde school waarin alle RIVM maatregelen zijn doorgevoerd. Het personeel geniet van de aanwezigheid van de leerlingen en veruit de meeste leerlingen vinden het fijn om weer naar school te gaan. Tot nu toe zijn we nog niet geconfronteerd met besmettingsgevallen. Wel zijn er zowel leerlingen als docenten die in thuisquarantaine zitten in navolging van de richtlijnen. Voor het gemak voegen we de informatie weer toe aan deze mail.

Om ervoor te zorgen dat er geen achterstanden ontstaan bij de leerlingen die gedwongen thuis moeten blijven, starten wij maandag met het streamen van de lessen. De leerlingen kunnen dus online de lessen volgen via de link in Magister. Zij kunnen met vragen bij de docent terecht, maar het zal niet altijd mogelijk zijn voor de docent om die gedurende de les te beantwoorden. Dat gebeurt dan op een later tijdstip. We gaan er weer het beste van maken.

Wanneer er een leerling in de klas zit met verkoudheidsklachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting zal school de leerling naar huis sturen in afwachting van de testuitslag. Mocht er sprake zijn van een uitbraak binnen school dan wordt iedereen daarvan op de hoogte gebracht.  Wanneer wij allen onze verantwoordelijkheid nemen, alert blijven en bij twijfel thuis blijven, kunnen wij die situatie hopelijk voorkomen.

Laten we er alles aan doen om gezond te blijven, om onze omgeving gezond te houden en begrip te tonen voor de lastige dilemma’s en situaties. Ook voor het Hoeksch Lyceum geldt: “Alleen samen krijgen we corona onder controle”.

Bij voorbaat dank ik u/jullie allen voor uw/jullie begrip. Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
namens al het personeel,
mevr. R.M. Valkenborg,
rector

Voorkom verspreiding van het virus (op scholen)

Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:

  • Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
  • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis.
  • Als iemand in het huishouden positief is getestop COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden thuis. Krijg je klachten? Dan laat je je testen.
  • Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
  • Kom je terug uit een COVID-19-risicogebied, dan moet je 10 dagen in quarantaine.  Voor kinderen t/m 12 jaar geldt hiervoor een uitzondering. Informatie hierover vind je op rijksoverheid.nl.
  • Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs