Vanaf maandag 29 november zijn er aanvullende richtlijnen:

  • Mondkapjes zijn verplicht. Uitsluitend gezeten op de stoel in lokaal, studieruimte of aula mag het mondkapje af.
  • Iedereen volgt de aangebrachte looproutes. Er is éénrichtingsverkeer in de gangen en op de trappen.

Net zoals in het basisonderwijs krijgen ook in het voortgezet onderwijs leerlingen en medewerkers het advies om zichzelf twee keer per week te testen op het coronavirus. Scholen ontvangen hiervoor de zelftesten. Personen die volledig zijn ingeënt tegen COVID-19 zijn uitgezonderd van de regel. Je bent beschermd tegen COVID-19 als:

·        Je minstens twee weken geleden een tweede prik hebt gehad van Pfizer, Moderna of AstraZeneca
·        Je minstens twee weken geleden één prik hebt gehad met bovenstaande vaccins én je een herstelbewijs hebt.
·        Je minstens vier weken geleden geprikt bent met het Janssen-vaccin.
·        Je in het afgelopen half jaar bent hersteld van COVID-19.

Leerlingen en medewerkers blijven thuis als zij (milde) coronagerelateerde klachten hebben of als een huisgenoot positief test op corona. Die regels gelden zowel voor gevaccineerden als ongevaccineerden.

Voor niet- en deels geprikten geldt één extra regel: als zij in nauw contact stonden met iemand die later positief testte, gaan zij ook in quarantaine. Dus ook als die persoon geen huisgenoot is.

 

Brief rector 24 november 2021:

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

We kennen inmiddels allemaal de uitspraak “wij zijn klaar met corona, maar corona niet met ons!”

De regels zijn sinds 24 november flink aangescherpt. Voor het onderwijs gelden allerlei uitzonderingen. Graag geven we een overzicht van de regels op het Hoeksch Lyceum:

Natuurlijk handhaving van de basismaatregelen: hygiëne, ventilatie, geen handen schudden met volwassenen, bij klachten testen en thuisblijven. In quarantaine als een nauw contact positief is, ook als je gevaccineerd bent (zie ook de meest actuele beslisboom op onze website).

1,5 meter: vanaf 24 november verplicht, maar niet voor het onderwijs. Onze lokalen hebben we echter wel daarop laten aanpassen om 1,5 meter tussen leerlingen en docent te kunnen handhaven. Mobieltjes weer in de eigen tas om geloop van leerlingen door het lokaal te voorkomen ten behoeve van de veiligheid van de docenten.

Looprichting: we volgen de aangegeven looprichting.

Mondkapje: niet verplicht. 

Preventief testen: het wordt aangeraden om geregeld een zelftest af te nemen (het landelijk advies is 2 keer per week). Zo kunnen we voorkomen dat iemand zonder klachten anderen besmet.

Externen: uitsluitend vaste externen voor ondersteuning/zorg, schoonmaak en ICT. Ouders en verzorgers worden ook als externen aangemerkt. Alle contacten zullen zoveel mogelijk telefonisch of online plaatsvinden, tenzij dringend noodzakelijk.

Buitenschoolse activiteiten: worden verplaatst. Indien dat niet mogelijk is, zullen ze afgelast worden.

Vieringen: tot onze grote spijt gaat alles buitenshuis niet door. We doen ons uiterste best om de school sfeervol aan te kleden in de komende maand. Verder gaan we ervoor zorgen dat in klassenverband het jaar voor de kerstvakantie op gezellige wijze wordt afgesloten. 

Quarantaine: lessen worden gestreamd voor de leerlingen die in quarantaine zitten. Vragen worden niet tijdens de les, maar op een later tijdstip beantwoord.

Met ruim 1200 leerlingen, ruim 100 personeelsleden en vele stagiairs is het onmogelijk om besmettingen uit te sluiten. Het is daarom van groot belang dat we heel goed over onze eigen gezondheid waken. Uitval van lessen kunnen we helaas niet voorkomen. We doen al het mogelijke om dit te beperken en te ondervangen. We kunnen echter geen ijzer met handen breken. Bij substantiële lesuitval wordt later dit schooljaar het rooster aangepast.

Het is wat het is. Mooier kunnen we het niet maken. Wel kunnen we er samen voor zorgen dat we opgewekt blijven, rekening houden met elkaar en elkaar ondersteunen waar mogelijk.

Rekenend op het begrip van allen, mede namens het personeel van het Hoeksch Lyceum,

met warme groet,
mevr. drs. R.M. Valkenborg,
rector Hoeksch Lyceum