Wij zijn een alcoholvrije school!

De Alcoholvrije School is een officieel keurmerk, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Dit instituut richt zich onder meer op het terugdringen van alcoholgebruik bij scholieren en het voorkomen dat jongeren voor hun 18e beginnen met drinken.
Op de Alcoholvrije School zijn duidelijke afspraken gemaakt over het alcoholgebruik. Om het keurmerk te ontvangen moest Het Hoeksch Lyceum aan 27 criteria voldoen. Inmiddels voldoen we aan al deze criteria en mogen we het keurmerk dan ook dragen.

Wethouder van der Werf van de gemeente Oud-Beijerland en mevr. Kenens van de GGD hebben in 2016 het gevelbordje met het keurmerk officieel overhandigd aan de directie van onze school.

Mevrouw Van der Werf gaf aan dat de gevolgen van alcoholgebruik voor de hersenen onmiskenbaar zijn. Zij is er trots op dat het Hoeksch Lyceum hier werk van gemaakt heeft en inmiddels al twee scholen (ook het Actief College) in de Hoeksche Waard dit keurmerk hebben ontvangen. Jeugdbeleid valt in haar portefeuille Zorg. Zoals zij aangaf: alles dat in belang is van jeugd is dus voor haar belangrijk.

Mevrouw C. Kenens van Dienst Gezondheid & Jeugd noemde de goede wijze waarop het Hoeksch Lyceum aan alle voorwaarden voldeed bijzonder.

In de Hoeksche Waard is onze school, samen met het Actief College, de enige officiële Alcoholvrije Scholen.
Het Hoeksch Lyceum wenst een gezonde school te zijn; alcoholvrij, rookvrij, een gezonde kantine en een stevige sportafdeling. Mens sana in corpore sano: een gezonde geest in een gezond lichaam, daar staat het Hoeksch Lyceum voor.

Naast een bevestiging van ons beleid vormt het keurmerk ook een aansporing tot een constante alertheid met betrekking tot de handhaving van de regels voor een Alcoholvrije School. Het is iets wat blijvende aandacht verlangt.

We mogen ons een alcoholvrije school noemen omdat we voldoen aan onderstaande criteria:

Criteria Alcoholvrije School STAP