Presentatie-avond van het profielwerkstuk (eindexamenleerlingen havo en vwo)

uitnodiging pws avond H5 en V6 3 april 2018

Het programma is als volgt: 

19.00 uur:           Presentatie in de lokalen door de leerlingen

20:15 uur:           Presentaties in de aula door 4 Vwo-leerlingen voor de PWS-prijs

20:45 uur:           Overleg van de jury      

21:00 uur:           Prijsuitreiking en afsluiting