Politiek jongerendebat voor leerlingen uit 4 havo, in de aula van onze school