Ouderspreekavond (telefonisch). Ouders zijn inmiddels geinformeerd per brief.

Deadline aanmelden via Magister: 11-2-2021