1e, 2e en 3e lesuur1e t/m 3e klas: kerstontbijt en invulling door mentor. Na het 3e lesuur vrij.
1e, 2e en 3e lesuur4e t/m 6e klas: les volgens rooster
4e en 5e lesuur4e t/m 6e klas: brunch met mentor. Na het 5e lesuur vrij.
12.35 uurAlle lessen eindigen na het 5e uur