Herkansingen repetities en SE’s uit periode 1 (behalve examenklassen)

Het einde van de eerste rapportperiode is in zicht.  Aan het eind van de periode mogen jullie één herkansbare toets herkansen, ongeacht het cijfer. Het hoogste cijfer telt.

Herkansingsmoment 1 voor alle leerjaren, uitgezonderd de examenklassen.

22-11-2019        Einde rapportperiode
25-11-2019        Uiterlijk om 12.00 uur zijn alle cijfers zichtbaar in Magister
27-11-2019        Uiterlijk tot 23.59 uur geef je de herkansing door voor se’s en repetities door een elo-bericht te sturen aan je
vakdocent én mentor
03-12-2019        Herkansingsmoment 5e lesuur (1e t/m 4e uur les volgens rooster)
10-12-2019        Cijfers zijn zichtbaar in Magister
13-12-2019        Rapporten worden uitgereikt

Als je niets te herkansen hebt, heb je op 3 december na het 4e uur geen les meer. Heb je nog vragen over je herkansingen? Loop dan even langs je mentor.