Leerlingen uit havo 4 brengen op 29 november een bezoek aan Inholland