Excursie voor leerlingen uit 5 vwo met het vak M&O. De excursie gaat naar Amsterdam en is een introductie Masterclass Kempen.
Leerlingen/ouders van deze leerlingen worden hierover geïnformeerd.