Uit onderzoeken blijkt dat veel jonge mensen uit de Hoeksche Waard hun werk zoeken en vinden in Rotterdam e.o. Het bedrijfsleven, de gemeente en het Hoeksch Lyceum hebben derhalve de samenwerking gezocht om deze jonge mensen “op het eiland” te houden. Waarom je baan ver weg zoeken, als er in je nabije omgeving ook voldoende kansen liggen?

Met het SOB-Hoeksche Waard (Samenwerking Onderwijs Bedrijven-Hoeksche Waard) hebben we een bedrijvendag georganiseerd voor onze 3 mavo leerlingen. Op woensdag 13 april zullen alle leerlingen een bedrijf bezoeken om kennis te maken, maar ook om te ervaren wat een bedrijf allemaal te bieden heeft, welke beroepen er zijn binnen het bedrijf en welke opleiding(en) je hiervoor moet volgen. De leerlingen bereiden zich deze week op school voor op het bezoek, middels een opdracht (=lesbrief) en zullen deze opdracht thuis af moeten maken ná het bezoek.

Er gelden de volgende afspraken:

  • Er zijn geen reguliere lessen voor 3 mavo op woensdag 13 april.
  • De leerlingen komen op eigen gelegenheid, OV of per fiets naar het bedrijf.
  • De leerlingen zorgen dat ze zich minimaal 10 minuten voor aanvangstijd melden bij de begeleider van het bedrijf. De tijd en begeleider staan op de lesbrief.
  • De leerlingen nemen de lesbrief en een pen mee.
  • De leerlingen houden zich aan de geldende afspraken binnen het bedrijf.
  • Bij afwezigheid zal de leerling volgens de normale regels bij school afgemeld moeten worden, de leerling krijgt dan later een vervangende opdracht.
  • De leerlingen kunnen ná het bedrijfsbezoek naar huis om de lesbrief af te maken en leveren deze de volgende dag in bij de mentor.
  • Bij calamiteiten kan er contact opgenomen worden met school: 0186-617522 (vragen naar dhr. Hachmang).