Klassen M2a, M2b, H2a, H2b, V2a, V2c: ochtend

Klassen M2c, MH2a, H2c, HV2a, V2b, V2d: middag