In sommige gevallen kan de teamleider een leerling vooraf toestemming geven bij lessen afwezig te zijn.
Bij ongeoorloofde afwezigheid neemt de school contact op met de ouders of verzorgers.
Een leerling, die zonder geoorloofde reden afwezig is, moet de gemiste lesuren inhalen. Voor elk gemist lesuur moet de leerling tevens een extra uur terugkomen.
Indien de leerling regelmatig ongeoorloofd afwezig is, of te laat in de les verschijnt, wordt dit gemeld bij leerplicht.