Aanwezigheid en verzuim

Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Wij vinden het zeer gewenst dat bezoek aan (tand)arts, orthodontist e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvindt.

Indien dit niet mogelijk is moet de afwezigheid vooraf doorgegeven worden aan de verzuimcoördinator.