Aansprakelijkheid, mobieltjes, kluisjes en stalling

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen: boeken, kleding, mobiel e.d. We vragen leerlingen om geen kostbaarheden onbeheerd te laten liggen, maar deze goed op te bergen  Neem geen kostbaarheden mee naar de gymzaal maar berg ze op in je kluis.

Leerlingen zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen spullen, maar ook voor die van andere leerlingen en voor eigendommen van school. Dat betekent dat als er iets stuk gaat er voor gezorgd moet worden dat de schade hersteld of vergoed zal worden.

Het Hoeksch Lyceum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verduistering en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van (aan) leerlingen (toevertrouwd).

Mobieltjes

Mobieltjes gaan bij binnenkomst in het lokaal in de telefoontas.

Meer informatie:

Verzekering

De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens de schooluren, excursies of schoolreizen en op weg van huis naar school en terug.
Materiële schade wordt door deze verzekering niet vergoed.

Ontruimingsplan

Onze school beschikt over een ontruimingsplan.
Jaarlijks vindt onaangekondigd tenminste één ontruimingsoefening plaats.

Kluisjes

We beschikken over voldoende bagagekluisjes. Het gebruik daarvan is verplicht. De huur van het kluisje bedraagt € 7,50 per jaar  (dit wordt via Van Dijk Educatie geïnd). Tijdens de les lichamelijke opvoeding kunnen de leerlingen geld en/of waardevolle voorwerpen in bewaring geven bij hun docent.
De school kan de inhoud van je kluisje controleren. Wat in je kluisje wordt aangetroffen wordt beschouwd als jouw eigendom.

 

Fietsenstalling

De leerlingen moeten hun fiets, bromfiets of scooter plaatsen in de daarvoor aangewezen stalling. Bij deze stalling is geen permanent toezicht. Het personeel houdt echter wel een oogje in het zeil. De school kan voor schade aan rijwielen geen aansprakelijkheid aanvaarden.