Aansprakelijkheid, kluisjes en stalling

Het Hoeksch Lyceum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verduistering en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van (aan) leerlingen (toevertrouwd).

Kluisjes

We beschikken over voldoende bagagekluisjes. Het gebruik daarvan is verplicht. De huur van het kluisje bedraagt € 7,50 per jaar  (dit wordt via Van Dijk Educatie geïnd). Tijdens de les lichamelijke opvoeding kunnen de leerlingen geld en/of waardevolle voorwerpen in bewaring geven bij hun docent.

 

Verzekering

De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens de schooluren, excursies of schoolreizen en op weg van huis naar school en terug.
Materiële schade wordt door deze verzekering niet vergoed.

Fietsenstalling

De leerlingen moeten hun fiets, bromfiets of scooter plaatsen in de daarvoor aangewezen stalling. Bij deze stalling is geen permanent toezicht. Het personeel houdt echter wel een oogje in het zeil. De school kan voor schade aan rijwielen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ontruimingsplan

Onze school beschikt over een ontruimingsplan.
Jaarlijks vindt onaangekondigd tenminste één ontruimingsoefening plaats.