Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Het afgelopen trimester hebben de havo 4 leerlingen bij NLT een fictieve moordzaak moeten oplossen. Eerst vormden ze een team van Forensisch onderzoekers en gingen ze via verschillende practica op zoek naar aanwijzingen om de dader te achterhalen.
Zo hebben ze onder andere vingerafdrukonderzoek, chromatografie, bodem- en voetspooranalyses en kogelbaanballistiek uitgevoerd. Op basis van allerlei bewijsmateriaal, verkregen door middel van de verschillende practica, konden ze vervolgens huiszoekingsbevelen aanvragen.
Uit de resultaten van de huiszoekingen hebben alle groepjes gelukkig de dader weten te achterhalen 😊.
In het volgende trimester gaan we met de module “Bewust Onbeschonken Biertje” alcohol maken en ruiken (maar niet drinken uiteraard) en gaan de leerlingen een informatiecampagne opzetten, waarin de gevaren en de voor- en nadelen van alcoholgebruik worden toegelicht.
Bij havo-5 hebben de leerlingen appelsap gemaakt. Hierbij hebben ze geleerd hoe je door kleine aanpassingen de hoeveelheid appelsap sterk kunt vergroten. Vervolgens hebben ze genetische modificatie, wat in de maatschappij wordt gebruikt om opbrengsten te verhogen, onderzocht en zelfs een aantal DNA basistechnieken uitgevoerd.
In het volgende trimester gaan de leerlingen met de module “Leef met je Hart” onder andere een echte reanimatiecursus volgen bij de EHBO-vereniging Oud-Beijerland.
NLT is een vak dat erg gericht is op practica, vaak komen verschillende vakken hierin weer terug.